Ανασκευή του κρανίου του Homo ergaster, Κένυα, Ανατολική Αφρική 1975