• Διεύθυνση: Φιλοπάππου 34, Ακρόπολις
    Αθήνα, 11741
  • Τηλέφωνο: 211 0129260
    Fax: 211 0129260
  • Email: info@bioinnotech.gr